Darovací smlouva

Darovací smlouva

Ke stažení: darovaci smlouva

Pořádek dělá přátele. Jednoduše doplňte Vaše nacionále, smlouvu dvakrát vytiskněte, podepište pošlete na adresu televize Noe:

Nadační fond Telepace
Kostelní nám. 2
702 00 Ostrava

Obratem vám pošleme i námi podepsané paré.

 

Záruky

Můžete se kdykoliv informovat o vašich příspěvcích – výši, datu i číslech účtů, na kterých jsou vaše dary evidovány. S dotazy se obracejte na paní Jaromíru Moravcovou. Pokud jste členem klubu přátel Telepace a televize Noe můžete si po zadání svého členského čísla sami zkontrolovat své platby - tuto službu připravujeme.

Poděkování

Vážení a milí přátelé, na tomto místě chceme poděkovat jménem televize Noe, Telepace i Nadačního fondu Telepace za vaši upřímnou pomoc. Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé, kteří tuto spolupráci podporují.