Jak nás přijímat

Chcete vidět program televize Noe a nevíte, jak na to? Máte příjem nedokonalý a chcete jej zlepšit? Pojďme najít způsob vhodný pro vás. Téměř jistě ho najdeme. Možnosti příjmu jsou následující:

Satelitní vysílání DVB-S

Jde o příjem parabolickou anténou (lidově označovanou "satelit"), přes satelitní přijímač DVB-S do televizoru. Pro zajištění satelitního příjmu televize Noe je nutný digitální satelitní přijímač DVB-S2. Dále je zapotřebí satelitní parabolická anténa (tzv. talíř) s konvertorem (LNB) nasměrovaná na požadovanou pozici družice na geostacionární dráze. Televize Noe je šířena satelitní cestou již od svého vzniku v roce 2006. Od tohoto roku zajišťuje vysílání DVB-S na orbitální pozici 23,5° východně. V současnosti prostřednictvím družice Astra 3B v normě DVB-S2.

Výhody: jednorázová investice následovaná příjmem zdarma (neplatí pro jiné kódované programy), vynikající obraz i zvuk.
Nevýhody: pro většinu lidí potřeba odborné montáže parabolické antény, počáteční investice do satelitního kompletu (cca 4500,- Kč), pro umístění paraboly nutné místo na střeše nebo fasádě domu a čistý výhled na jih (pozor v některých historických lokalitách může být instalace paraboly omezena)
Parametry k ladění

 

Pozemní vysílání DVB-T2

Televize Noe bude časem šířena celoplošně. Tato technologie umožňuje do budoucna přídavné služby přes HbbTV.

Výhody: jednorázová investice jinak provoz je bez měsíčních poplatků, vynikající obraz a zvuk, příjem jiných TV programů zdarma
Nevýhody: televize Noe tímto vysíláním nepokrývá celou ČR, problematický příjem v některých lokalitách, nižší programová nabídka oproti ostatním způsobům příjmu
Parametry k ladění

 

Pozemní vysílání DVB-T

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) neboli pozemní digitální vysílání. Telvize Noe je šířena lokálně pomocí regionálních (místních vysílačů) s nízkým vyzařovacím výkonem. Vysílání tímto systémem bude postupně ukončováno. Nahrazuje jej systém DVB-T2. Televize Noe by touto formou ráda pokryla co největší množství televizních diváku. Z finančních důvodu je však pokrytí stále omezené. Podívejte se ve kterých oblastech je možné televizi Noe v Pozemním vysílání DVB-T naladit.

Výhody: nízké vstupní náklady, jednorázová investice, provoz je bez měsíčních poplatků, vynikající obraz a zvuk, příjem jiných TV programů zdarma
Nevýhody: televize Noe tímto vysíláním nepokrývá celou ČR, problematický příjem v některých lokalitách, nižší programová nabídka oproti ostatním způsobům příjmu
Parametry k ladění

 

Kabelová televize

Kabelová televize (CATV) je komerční označení pro technologii přenosu obrazu a dat prostřednictvím kabelových rozvodů. Někdy se užívá i zkratka TKR, která znamená televizní kabelový rozvod. Jedná se o příjem v domech, kde kabelový operátor nabízí televizní a další služby. Program televize Noe je zařazen ve většině nabídek kabelových operátorů. Největší z nich jsou UPC, O2 Tv, Poda, Moravia Net, Smart Tv a řada dalších.

Pomozte i vy svým aktivním přístupem rozšířit množtví operátorů nabízejících vysílání televize Noe. Požádejte svého operátora kabelové televize, aby zařadil tento program do své nabídky.

Výhody: velmi jednoduchá instalace - stačí podepsat smlouvu a zastrčit kabel do zásuvky ve zdi, v případě DVB-C (Kabelový digitální příjem) vybalit a připojit přednastavený set-top box.
Nevýhody: měsíční poplatek za poskytované služby, ne všechni operátoři už program televize Noe zařadili do nabídky. Příjem signálu je kvalitní, v případě DVB-C velmi kvalitní.
Více...

 

Televize po počítačové síti IPTV

Jedná se o jednu z podob digitální televize. Televize přes internetový protokol (IPTV). Jedná se o technologii, která má ambici konkurovat již zavedeným kabelovým televizím. Snaží se nabídnout mnohem více možností oboustranné komunikace a unikátnější obsah. Zároveň je dostupnější než služby současných kabelových operátorů, kterým konkuruje i cenově.

Výhody: postupně se rozšiřuje nabídka, výběr z mnoha programů.
Nevýhody: měsíční poplatky, televizi Noe zatím zařadili jen menší operátoři.
Více...

 

Internetové vysílání

Způsob již překvapivě kvalitní pro ty, kteří vlastní počítač a mají rychlejší připojení (např. ADSL). Stačí kliknout na položku ŽIVÉ VYSÍLANÍ v horním menu tohoto webu. Vysíláme ve třech datových tocích, vhodných pro různé přístroje. Vyšší datový tok (více kbps) znamená vyšší kvalitu, ale také potřebu rychlejšícho připojení k internetu.

Výhody: většina obyvatel již má počítač s připojením k internetu. Sledování televize Noe je poté zdarma.
Nevýhody: měsíční paušál poskytovateli internetového připojení.
Více...

 

Přehled

V následující tabulce naleznete stručný přehled možností příjmů televize Noe, včetně popisu pro vaše snadnější rozhodnutí, pro který způsob příjmu se rozhodnout.

Systém

Výhody

Nevýhody

Poznámky

DVB-S

Jednorázový výdaj, vysoká kvalita příjmu

Viditelnost na jih (ve směru družice)

Obtížnější instalace

DVB-T

Jednorázový výdaj, vysoká kvalita příjmu

Omezené pokrytí

Drahé pro provozovatele televize Noe

Kabelová televize (DVB-C)

Kvalitní obraz

Neposkytují všichni operátoři TKR

Měsíční platby

Internetové vysílání

Všude, kde je internetové připojení

Je potřeba počítač, tablet, či chytrý telefon s připojením k internetu

Potřeba rychlejšího připojení

IPTV (televize po počítačové síti)

Vysoká kvalita

Nutné připojení k internetu, či pevná telefonní linka

Měsíční platby

Potěšíme vás - v 99 % míst naší země je možné zřídit příjem Tv Noe. Vyberte si.